جمعه، 11 فروردین 1402

تماس با ما

شماره تماس: 09155840424
آدرس: ایران _ استان خراسان شمالی - شهرستان بجنورد - خیابان شهید امامی فرد شمالی _ ساختمان شورای اسلامی شهر بجنورد - کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد