شنبه، 30 تیر 1403

درباره ما

امروزه شهرداری های سراسر کشور به واسطه سیستم جذب درآمد سنتی با رویکرد تکیه بر تعرفه های درآمدی که رابطه مستقیم با جذب درآمد از مردم دارد و بدون مطالعه علمی جهت ایجاد راهکارهای جدید جذب درآمد و استفاده از پتانسیل ها و قابلیت های بالاقوه  شهرداری ها به ویژه در بخش سرمایه های موجود ، با مشکلات اعتباری و نقدینگی مواجه شده اند و این امر باعث شده تا توسعه شهرها و ارائه خدمات به شهروندان با مشکل جدی مواجه گردد از این جهت برآن شدیم تا با تشکیل این سایت و راه اندازی شرکت مشاوره ای در بخش توسعه درآمد پایدار شهری با بهره گیری از تجارب و سوابقکاری در شهرداری و همچنین بهره گیری از دانش کارشناسان و صاحب نظران حوزه اقتصادشهری، مقدمات رشد و توسعه متوازن شهرداری ها را فراهم نموده و با انجام تحقیقات گسترده ، به دنبال راهکارهای درآمد پایدار شهرداریها و دیگر ادارات خدمات رسان شهر که تاثیر مستقیم در توسعه شهر بجنورد خواهند داشت ، باشیم 

یکی از راه های افزایش توان مالی شهرداریها و دیگر نهادها و ادارات ، جذب سرمایه گذار به منظور مشارکت در طرح ها است که در این سایت به طور ویژه این رویدادها ، اطلاع رسانی خواهد شد 

همه شهرهای استان خراسان شمالی زیر پوشش این سایت قرار خواهند گرفت تا فرصت ها سرمایه گذاری و بسته های اقتصادی آنها در سراسر کشور منتشر گردد ضمن اینکه مدیریت این سایت آمادگی خود را جهت ارائه فرصت های سرمایه گذاری سایر شهرداری های کشور اعلام و آمادگی انجام مشاوره و همچنین تهیه سند راهبردی توسعه اقتصاد شهری و تهیه بسته های اقتصادی و برگزاری همایش های سرمایه گذاری و کلاس های آموزشی و تالار مذاکرات سرمایه گذاری در شهرهای مختلف کشور را با دعوت از شرکت های های داخلی و خارجی با توجه به بانک اطلاعاتی موجود اعلام میدارد.

شرکت هایی که همراه ما خواهند بود مدرسه سرمایه گذاری استاد دکتر ندیم پدر علم نوین سرمایه گذاری ایران و شرکت پیشگامان توسعه جهان شهر با مدیریت استاد کرباسی استاد برندینگ شهری فارغ التحصیل دانشگاه لیون فرانسه و شرکت محیاپرداز با مدیریت مهندس سلطانی در بخش ممیزی و شهر هوشمند خواهند بود 

امیدوارم بتوانیم قدمی هر چند کوچک برای توسعه پایدار درآمد شهرداری ها استان و کشور برداریم

ضمنا در این سایت سعی خواهد شد خبرهای روز شهر بجنورد و استان در تمام زمینه ها ی اجتماعی و ورزشی و اقتصادی نیز اطلاع رسانی گردد