شنبه، 9 بهمن 1400
موقعیت شما: » » ما همه شهروند هستیم

ما همه شهروند هستیم

00/03/13
216

در این شعار مطالب بسیاری نهفته است 

شهروندان برابر قانون با رای دادن به منتخبین خود برای سرنوشت شهر و آینده شهر تصمیم خوبی گرفت 

همه شهروندان از خقوق شهروندی برابر بهره من هستند 

زن و مرد ، کوجک و بزرگ ، شیعه و سنی و هر اقلیت مذهبی دیگر ، اقوام و قومیت ها ، به عنوان شهروند با هم برابرند و هیچ تفاوتی بین آنها نیست 

ارسال نظر
عکس خوانده نمی شود