دوشنبه، 28 بهمن 1398
موقعیت شما: » » برگزاری هفتادو هشتمین جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر بجنورد برگزار شد

برگزاری هفتادو هشتمین جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر بجنورد برگزار شد

97/10/18
288

 

در این جلسه ضمن بررسی تعرفه های پیشنهادی و بحث و تبادل نظر در بخش عوارضات ساختمانی و پیشه وری و جرائم کمیسیون ماده صد و تعدیل برخی از پیشنهادات ارائه شده ، در نهایت به 15 تعرفه رسیدگی و به تصویب کمیسیون رسید و مقرر شد تعرقه های باقیمانده در جلسه آتی کمیسیون تعیین و تکلیف گردد

 

 

 

ارسال نظر
عکس خوانده نمی شود