دوشنبه، 28 بهمن 1398
موقعیت شما: » » جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر

جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر

97/10/11
273

در این جلسه ابتداء معاونت اداری و مالی شهرداری با بیان تحلیل مالی و اثرات عوارض شهرداری بر قیمت تمام شده هر متر مربع ساختمان و مقایسه عوارض دریافتی با درآمد  ادارات خدمات رسان دیگر ، سهم شهرداری را بسیار اندک ارزیابی نمود و اشاره داشت در مقایسه با افزایش هزینه ها ، درآمد در سال 1398 پاسخگوی نیاز مالی برای انجام خدمات مطلوب نخواهد بود

در ادامه مدیر درآمد ،تعرفه های پیشنهادی را عنوان نمود و به 6 تعرفه در این جلسه رسیدگی گردید و رسیدگی به تعرفههای دیگر به جلسه بعد موکول گردید 

در این جلسه از مدیرکل دفتر امورشهری استان و نماینده فرمانداری نیز دعوت بعمل آمده بود که در جلسه حضور نیافتند

 

 

 

جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر

 

 

ارسال نظر
عکس خوانده نمی شود