شنبه، 5 آذر 1401
موقعیت شما: » » برگزاری کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری شورای شهر بجنورد

برگزاری کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری شورای شهر بجنورد

48/10/11
1656

 در این جلسه که با حضور مدیران و معاونین و مدیران عامل شهرداری برگزار گردید تفریغ بودجه سال 1396 شهرداری مورد بررسی قرار گرفت و پس از ارائه گزارش کامل توسط معاونت اداری و مالی و مدیر بودجه شهرداری ،تفریغ بودجه شهرداری به تصویب اعضاء کمیسیون رسید 

همچنین در این جلسه در خصوص تغییر ساختار مالی شهرداری بجنورد از حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی مباحثی مطرح گردید که در نهایت پس از بررسی با پیشنهاد شهرداری موافقت گردید 

  

 

 

 

 

ارسال نظر
عکس خوانده نمی شود