دوشنبه، 24 مرداد 1401
موقعیت شما: » » سوابق اجرایی و مدیریتی

سوابق اجرایی و مدیریتی

48/10/11
329

 

سوابق اجرایی و مدیریتی :
رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد
معاون اداری و مالی شهرداری بجنورد
معاون اقتصادی و برنامه ریزی شهرداری بجنورد
معاون اداری و مالی شهرداری منطقه 2 بجنورد
مدیر درآمد شهرداری بجنورد

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد
خزانه دار شورای اسلامی شهر بجنورد

 

سوابق اجتماعی
رئیس هیئت فوتبال استان خراسان شمالی در دو دوره 4 ساله
رئیس هیئت فوتبال شهرستان بجنورد
رئیس هیئت بسکتبال شهرستان بجنورد
عضو کمیسیون کارشناسی اخلاق پزشکی مرکز خراسان شمالی - بجنورد
مدرس دانشگاه آزاد بجنورد
مدرس دانشگاه دولتی بجنورد
تالیف کتاب متابولیسم مکمل های ورزشی در بانوان

ارسال نظر
عکس خوانده نمی شود