شنبه، 9 بهمن 1400

رزومه و بیوگرافی

00/03/15
230

 بهمن جباری
متولد: بجنورد
سال تولد: 1347
پایان خدمت: سال 1368 لشگر 55 ویژه شهدا مهاباد
دیپلم : حسابداری سال 1366
کارشناس: تربیت بدنی و علوم ورزشی سال 1390
کارشناس ارشد: فیزیولوژی ورزش با معدل 83/17 سال 1396
گواهینامه: دوره تخصصی توسعه درآمد و جذب سرمایه شهرداریها از دانشگاه آکسفورد انگلستان سال 2008
گواهینامه: دوره عالی مدیریت رهبری رفتار سازمانی 1389
دیپلم افتخار: از بنیاد اروپایی توسعه مدیریت
گواهینامه: مربیگری درجه C کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC
گواهینامه : دوره مدیریت فوتبال از فدراسیون بین المللی فوتبال FIFA
گواهینامه: دوره تکمیلی باشگاه ورزشی کارگاه سلامت تفیسا TAFICA
گواهینامه: دوره مدیریت ورزشی المپیک همگانی

ارسال نظر
عکس خوانده نمی شود